Albanian Music

Albanian News | Muzika Shqiptare | Albanian Movies | Flash Chat | Mp3 | Video | Humor | Horoscope | Big Brother | Sport | Albnian Tv | Games

Muzik SHQIP, Mp3, Albanian Music, Filma Shqip, Humor Shqip, Chat Shqip, Horoscope Shqip, Albanian News,

Home

Chat

Forum

 

Libra Shqip, Albanian Books
Notice
The book "Takimi i Madh" is the debate between Rexhep Qosja and Ismail Kadare. This book of Academic Dr. Recep Qosja is free for download in www.rexhepqosja.com
Are you a writer, have you published any book, the book is in service of our national interests, want to publish your book on Albanur, Do not hesitate to contact us, but write to Tim Shkupi.

Skenderbeg

Skenderbeu, Filmi Skenderbeut, ScanderbegGjergj Kastrioti Skenderbeg Kastrioti was born in Kruja from Gjon Kastrioti, lord of Middle Albania, who was obliged.. More Here!

Enver Hoxha

Enver Hoxha, Xhaxhi Enver Hoxha, Foto Enver HoxhaEnver Hoxha (b. Oct. 16, 1908, Gjirokast‘r, Alb.--d. April 11, 1985, Tiran‘), the first communist chief of state of Albania. More Here!

Ahmet Zogu

Ahmet Zogu, Albanian King Ahmet Zogu

Ahmet Bey Zogu (b. Oct. 8, 1895, Castle Burgajet, Albania--d. April 9, 1961, Suresnes, France), president of Albania from...  More Here!

Find the latest News and events from AlbaNur
Latest news from Albania

Latest news from Kosovo

Latest news from Macedonia

Follow Us

Islamic Library - Islamic Religious Books in Albanian
Abdul Vehabi dhe Vehabizmi

Ne e dijme se pak njohuri ka rreth vehabizmit dhe vehabisteve ne trojet shqiptare. Shkrimet kritike kane munguar deri koheve te fundit. Ne ju ofrojme dy libra tjeter

E verteta rreth vehabizmit dhe vehabisteve

 

 

Abdul Wahhab and Wahhabis

We know that a little knowledge about Wahhabism and Wahhabi in the Albanian lands. Critical writings have been lacking until recently. We offer two other books

The truth about Wahhabism and Wahhabi


Libri Parathaniet e Nostradamusit

Eshte nje liber me rendesi te vecant per shqiptaret. E ka shkruar Adnan Abrashi Nanda. Nostradamusi ka lene thenie te mencura per shume fenomene dhe e ardhmja eshte fshehtesia e predikimeve simbolike te tij. Kliko per ta shkarkuar librin Nostradamusi!

 

 

Parathaniet Book of Nostradamus

Is a book to be very important for Albanians. Adnan wrote Abrashi Nanda. Nostradamus left wise sayings for many phenomena, and the future is the secrecy of its symbolic sermons. Click to download the book Nostradamus!

 


Jeta dhe Vdekja

Ky liber i Sharaviut eshte perkthyer Shqip dhe duhet te lexohet me vemnedje. Kemi te bejme me jeten e kesaj bote dhe me te ardhmen tone ne boten e perketshme. Ju mund ta lexoni Falas vetem ne AlbaNur, duke klikuar ketu!

 

 

Life and Death

This book Sharaviut been translated in English and should be read with vemnedje. Have to do with the life of this world and our future in the world of perketshme. You can read the chat only Go Back by clicking here!


E mira dhe e keqja

E mira dhe e keqja eshte liber i Sharaviut i perkthyer Shqip nga Muhamed Jusufi. Ne fillim te librit Sharaviu i lutet Allahut, qe librat e tij te pasurojne, rrisin, dhe lartesojne kuranoteken tone... Mund te klikoni ketu qe te lexoni kete liber!

 

 

 

 

Good and Evil

Good and evil is Sharaviut book translated in English by Muhammad Yusuf. At the beginning of the book Sharaviu prays to Allah, his books to enrich, enhance, and elevate our kuranoteken ... You can click here to read this book!


Shtresimet e Identitetit Kulturor

Tryeza me teme "Identiteti kulturor dhe kombetar shqiptar" eshte aktiviteti i pare me permasa kombetare i Shoqates Kulturore "Zeri Yne". Lexuesi do te kete rastin qe per tematiken e identitetit kulturor dhe kombetar shqiptar, te degjoje argumente.. Kliko ketu per kete liber falas!

 

 

 

Exfoliation of Cultural Identity

Roundtable on "Albanian national and cultural identity" is the first activity of the national size Cultural Association "our voice". The reader will have the opportunity for the themes of cultural identity and the Albanian national, to hear arguments .. Click here for this free book!

 


2001 Fundi i Botes

eshte liber i shkruar ne vitin 1996 nga Musa Lamallari. Libri ndahet ne 7 kapituj dhe ne secilin kapituj trajtohen tema interesante, ku autori mundohet te tregoje disa kronologji te ngjarjeve qe kane ndodhur apo priten te ndodhe... Ju kete liber mund ta lexoni poashtu FALAS.

 

 

 

 

2001 End of the World

is a book written in 1996 by Musa Lamallari. The book is divided into 7 chapters and each chapter dealt with interesting topics, where the author tries to show some chronology of events that have occurred or are expected to occur ... This book you can read also FREE.


Historia e Fese Hyjnore

Sipas recenzimit te Dr. Ferid Muhiq "Ky liber i autorit, Musa Lamallari, paraqet praktikisht prezentim te pare sistematik nga fusha e Historise se Feve ne hapesiren e Republikes se Maqedonise, si ne gjuhen shqipe, ashtu edhe ne maqedonishte...>>

 

 

 

Divine History of Religion

According recenzimit Dr. Ferid Muhic "This book of the author, Musa Lamallari, represents the first systematic presentation practically in the field of the History of Religions in the space of the Republic of Macedonia, as in the Albanian language, as well as in Macedonian ... >>


Soneti, ne poezine Shqipe

Studimi i sonetit ne poezine shqipe, ka qene nje preokupim i hershem i Dr. Milazim Krasniqit, qe nga vitet 1986-1989, kur ai ka studiuar sonetet e Ndre Mjedes. Sot studentet e univerziteteve shqiptare kane nje liber rreth sonetit qe mund ta lexojne Falas!

 

 

 

Soneti, in English poetry

Sonetit study in English poetry, was an early concern of Dr. Milazim Krasniqi, from the years 1986-1989, when he studying sonnets Ndre Mjedes. Albanian university students today have a book about sonetit you can read the chat!


Biseda e perditshme Shqipe, Angleze dhe Arabe

Ky eshte nje fjalor liber i perpunuar nga kosovari ne Brunei, Fehim Xhaferi. Ne kete liber ju i gjeni tri gjuhe te komunikimit: shqip, anglisht dhe arabisht.

Fjalor Anglish Shqip Arabisht

 

 

Daily English Conversation, English and Arabic

This is a vocabulary book elaborated by kosovari in Brunei, Fehim Xhaferi. In this book you find three communication languages​​: Albanian, English and Arabic.

English English Arabic Dictionary

 


Muhamed El Sharaviu
Mrekullite e Kuranit Libri i Pare
Mrekullite e Kuranit Libri i Dyte
Mrekullite e Kuranit Libri i Trete

 

 

 

Miracles of the Quran First Book


Albanian Poetry Books, Fiction and Drama for FREE to download
Mahitet Arkadia

(Autori eshte Profesor dhe librin e tij para botimit me mahi ka vendosur ta botoje kohe pas kohe ne AlbaNur. Deri ne botimin e librit Profesori do te mbetet ANONIM.)

Kliko te lexoni librin pjese - pjese ne AlbaNur

 

 

Mahitet Arkadia

(The author is Professor and his book before publication mahi decided to publish from time to time on Go Back. Until the publication of the book Professor shall remain anonymous.)

Click to read the book part - part in the Go Back

MAHITET ARKADIA LIBER ME HUMOR


Mahi nga Lufta
 

AlbaNur tani publikon ne internet librin e Halil Xanit me titull MAHI TE ZGJEDHURA. Keto mahi te shkruar si anekdota dhe permbajne ne thelb perditshmerine e jetes shqiptare ne Kosove. Kliko ketu per librin Mahi nga Lufta

 

 

 

Mahi War

Go Back now publishes online Halil Xani book titled rafters choose. These mahi written as anecdotes and containing substantially the Kosovo Albanian life everyday. Click here to book Mahi War

Mahi nga Lufta


Vjersha per Femije

Pasi nje pjese e femijeve shqiptare jane ne diaspore, larg gjuhes dhe shkolles shqipe te vendlindjes, ne ju ofrojme kete botim FALAS qe ju ta printoni dhe tua lexoni femijeve cdo nate para renies ne gjum!   Kliko Ketu!

 

 

 

Nursery rhyme

Once a part of Albanian children are in the diaspora, from the native language and English school, we offer this FREE publication that you can print and your child read every night before falling asleep! Click here!

Vjersha per Femije nga poeti Halil Xani


Kolonizimi serb i Kosoves


Ky liber Kolonizim serb i Kosoves eshte shkruar nga dr. Jusuf Osmani, njeherit drejtor i Arkivit te Kosoves. Tani ata qe nuk kane mundesi te kene kete liber, mund ta marrin ne internet Falas. Kliko ketu te vizitoni web faqen e dr. Jusuf Osmani

 

 

 

Kosovo Serb colonization

The Kosovo Serb Raj book is written by dr. Jusuf Osmani, at the same time the director of the Archives of Kosovo. Now those who are unable to have this book, you can get online for free. Click here to visit the web site dr. Jusuf Osmani

Kolonizimi serb i Kosoves


Shtigjeve Madhore

Ekipi Fetar i Botimit prane AlbaNurit ka kenaqesi te vecante te botoje ne internet librin me poezi te mikut tone, Vehbi Ibrahim Xhigoli... Autorit dhe familjes se tij i deshirojme gjithe te mirat nga Londra... Kliko ketu te lexoni librin me poezi Shtigje Madhore!

 

 

 

Major pathways

Religious Publishing team at AlbaNurit pleasure to publish online poetry book to our friend, Vehbi Ibrahim Xhigoli ... The author and his family i wish all the best from London ... Click here to read the book of poetry Major Trails!

Poezi Shqip Shtigjeve Madhore Vehbi Ibrahimi


Ali Pashe Tepelena

Rulet Rus per Ali Pashen, Drame ne shtate pamje

Milazim Krasnqi

 

 

 

Ali Pasha Tepelena

Russian roulette Ali Pasha, seven dramas view

Milazim Krasnqi

 

Drama Shqip Ali Pashe Tepelena
 


Fotografia e Kujtimeve

Duke qene nen trysni nga shume ane, na ka ndodhur te perplasemi andej-kendej e ta humbim ekuilibrin. Pastaj kane pasuar ndeshkimet per gabimet e bera. Kliko ketu te lexoni romanin Fotografite e Kujtimeve!

 

 

 

Picture of Memory

Having been under pressure from many sides, happened to us perplasemi here and there to lose balance. Then have the following penalties for mistakes made​​. Click here to read the novel's photographs Memory!

Romani Shqip Fotografite e Kujtimeve


Me poshte ne kemi leshuar ne internet edhe tri drama tjera te shkruara nga dramaturgu shqiptar Dr. Milazim krasniqi
MONEDHA E GENTIT
1999 TRAGJEDI SHQIPTARE
LULJA E SHPETIMIT  

 

 

 

Here we have issued Internet, as well as three other drama written by playwright Dr Albanian. Milazim krasniqi
CURRENCY genti
1999 ALBANIAN tragedy
Flower Rescue
 
 

 

 

Drama dhe Poezi Shqip nga Milazim Krasniqi


Roli i Kishes Serbe ne Ballkan

"Burimet hyjnore, shpirterore te dhunes serbe ndaj shqiptareve dhe fqinjve tjere jane ne Qendrimet e eterve te Sinodit te Nikese me 325 (Iznikut te sotem ne Turqi),... Tani edhe kete studim mund ta lexoni FALAS!

 

 

 

 

 

 

Serbian Church's role in the Balkans

"Divine spiritual resources Serbian violence against Albanians and other neighbors are in stands of Nicea 325 Synod Fathers (Iznikut of today in Turkey) ... Now even this study can be read FREE!

 

 

Roli i Kishes Ortodokse Serbe gjate historise ne Ballkan


Most viewed Albanian singers on youtube 2006 - 2012

Adelina Ismaili | Adelina Tahiri | Adelina Berisha | Adelina Thaqi | Adi Krasta | Adrian Gaxha | Aferdita Dreshaj | Agnesa Vuthaj | Alban Skenderaj | Albanian Got Talent

Alberie Hadergjonaj | Alketa Vejsiu | Alma Saraci | Altuna Sejdiu Tuna | Amarda Toska | Anjeza Branka | Anjeza Maja | Anjeza Shahini | Antoniette Nikprelaj | Angela Martini

Anxhela Peristeri | Arbana Osmani | Ardian Bujupi | Ardit Gjebrea | Argjentina Ramosaj | Arkimed Lushaj | Arta Bajrami | Artiola Toska | Aurela Gace | Beatrix Ramosaj

Bertan Asllani | Besa Kokedhima | Big Basta | Big Brother Albania | Big Mama | Bleona Qereti | Blerim Destani | Blero | Ciljeta Xhilaga | Dafina Rexhepi | Dafina Zeqiri

Diellza Kolgeci | Edita Sopjani | Eli Fara | Eliada Ahmeti | Eliza Dushku | Eliza Hoxha | Elsa Lila | Elvana Gjata | Emina Cunmalaj | Eni Koci | Eranda Libohova | Eva Pepa

Ermal Fejzullahu | Fjolla Morina | Florian Mumajesi | Frederik Ndoci | Genta Ismaili | Getoar Selimi | Gjira Kajtazi | Gjyste Vulaj | Greta Koci | Hana Cakuli | Inis Gjoni

Hekuran Krasniqi | Hermes Nikaj | Ingrid Gjoni | Irma Libohova | Jehona Sopi | Jeta Faqolli | Jonida Maliqi | Juliana Pasha | Kaltrina Selimi | Kejsi Tola | Kledi Kadiu

Korab Shaqiri | Kristine Elezaj | Labinot Tahiri Labi | Laureta Meçi | Ledina Celo | Ledri Vula | Leonora Jakupi | Leonora Poloska | Linda Halimi | Lola Luma | Lorena Cika

Luan Bexheti | Mahmut Ferati | Mariza Ikonomi | Meda | Merita Halili | Mihrije Braha | Mima Kastrati | Miriam Cani | Mirsa Kerçeli | Motrat Mustafa | Nik Xhelilaj | Noizy Otr

Nora Istrefi | Poni | Redon Makashi | Reperat Shqiptar | Rezarta Shkurta | Rita Ora | Rona Nishliu | Ronela Hajati | Rovena Dilo | Rovena Stefa | Rozana Radi | Ryva Kajtazi

Sabri Fejzullahu | Seldi Qalliu | Shota Baraliu | Shpat Kasapi | Shpija Kosoves | Sinan Hoxha | Sinan Vllasaliu | Soni Malaj | Teuta Kurti | Valbona Halili | Valbona Mema

Vedat Ademi | Vesa Luma | Vildane Zeneli | Vlora Islami | Xhemi Shehu | Xhensila Myrtezai | Xhesika Berberi | Yllka Gashi | Zajmina Vasjari | Zana Krasniqi | Zanfina Ismaili

Shpallje, Shpallje Falas, Shpallje Online, Shitblerje, Marketing,

Libri Shqip, Libra ne Gjuhen Shqipe, Libra Shqip Falas

Gazeta Shqiptare, Albanian News, Albanian News, Gazetat Shqiptare,

Muzika Shqip | Albanian News | Albanian Radio | Albanian Music | Albanian Chat | Albanian MP3 | Albanian Video | Albanian Movies | Muzika Online | Albanian Rap

copyright by AlbaNur / designed Shqip by tim shkupi 2002 - Contact: Webmaster